Saturday 04th April 2020,
MiFaSoleX

Solex rijden met milieu-vriendelijke brandstof !

Mifasolex switcht naar A 2 FRT, de meest hoogwaardige kwaliteit benzine, die op dit moment technisch haalbaar is. De standaard tweetakt brandstof stoot relatief veel schadelijke uitlaatgassen uit. A 2 FRT is een alkylaatbenzine. Het bevat vrijwel geen schadelijke stoffen, zoals benzeen, tolueen en zwavel. Hierdoor zijn zowel de brandstofdampen als de uitlaatgassen beduidend minder schadelijk. Ten voordele van het milieu hebben we besloten om in 2020 te switchen naar deze schone brandstof. We hopen dat deze keuze leidt tot meer ritten op de authentieke solexen opdat het negatieve effect van onze brandstofdampen en uitlaatgassen tot een minimum worden gereduceerd.

Naast de schone brandstof zijn o.a. : slecht weer garantie, rijden op echte authentieke solexen type OTO + Koffertje, goede service / begeleiding en de super gezellige locatie prima redenen om te kiezen voor Mifasolex. Voor uitgebreide info stuur een mail naar info@mifasolex.nl

Print Friendly, PDF & Email

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.